Thông tin về tỉnh Fukuoka – Bắc Kyushu

/images/post/2015/01/31/18//600px-Map_of_Japan_with_highlight_on_40_Fukuoka_prefecture.svg.png

(福岡県 Fukuoka-ken?, Phúc Cương) là một tỉnh của Nhật Bản, nằm ở phía Bắc của vùng trên đảo . Trung tâm hành chính là thành phố Fukuoka.

Xưa kia, trên địa bàn là các xứ Chikuzen và bunzen.

Ngoài Fukuoka còn 27 thành phố, trong số đó có Kitakyushu cũng là một đô thị quốc gia của Nhật Bản như thành phố Fukuoka.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>